All blog

最新のアップデート 20/01/2021
ที่มาของ ”ซอสพริกอเนกประสงค์” จากสุดยอดพริก 4 ชนิด!!

ที่มาของ ”ซอสพริกอเนกประสงค์” จากสุดยอดพริก 4 ชนิด!!

  •  2019年3月4日

ซอสพริกพริก Made By Todd, ซอสพริกอเนกประสงค์ คัดสรรที่สุดของความเผ็ดด้วยสุดยอดพริก 4 ชนิด ผ่านกรรมวิธีการคั่วผสมผสานวัตถุดิบคุณภาพ ก่อเกิดความหอมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นที่มาของ ”ซอสพริกอเนกประสงค์”

พริกกะเหรี่ยง 
พริกขี้หนู
พริกยอดสน
พริกชี้ฟ้า

ลืมความเผ็ดแบบเดิมๆ ลอง Made By Todd ซอสพริกพริก ปรุงกับอะไรก็อร่อยลงตัวสทุกเมนู !